Privacy verklaring PolderKracht Coaching & Begeleiding

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

PolderKracht Coaching & Begeleiding

U leest op dit moment de privacy verklaring van PolderKracht Coaching & Begeleiding. PolderKracht Coaching & begeleiding is een eenmanszaak die coaching en/of begeleiding biedt met inzet van paarden. Er zijn situaties waarin uw gegevens door PolderKracht Coaching & Begeleiding verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door PolderKracht Coaching & Begeleiding, neem dan gerust contact op! (Bel naar: 06-30900740 of mail naar: info@polderkracht-coaching.nl)

Doel gegevens

PolderKracht Coaching & Begeleiding verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Opslag periode

Uw gegevens worden bewaard door PolderKracht Coaching & Begeleiding, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Uw Rechten

01. Recht op inzage. U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij PolderKracht Coaching & Begeleiding vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met PolderKracht Coaching & Begeleiding. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 02. Recht op rectificatie. Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door PolderKracht Coaching & Begeleiding.

03. Recht op overdracht . Mocht u de gegevens nodig hebben die bij PolderKracht Coaching & Begeleiding opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient PolderKracht Coaching & Begeleiding al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

 04. Recht op wissen van gegevens. Wilt u niet langer dat uw gegevens bij PolderKracht Coaching & Begeleiding vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat PolderKracht Coaching & Begeleiding niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) Wilt u niet dat PolderKracht Coaching & Begeleiding uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@polderkracht-coaching.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren, maar uiterlijk binnen 4 weken.

Plichten

PolderKracht Coaching & Begeleiding verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres of telefoonnummer is bijvoorbeeld nodig om contact op u op te nemen. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met PolderKracht Coaching & Begeleiding met anderen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. PolderKracht Coaching & Begeleiding behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer PolderKracht Coaching & Begeleiding dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van PolderKracht Coaching & Begeleiding te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Beveiliging

De apparaten die uw gegevens openen of bewaren zijn elk zelf  vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Heeft u  nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

PolderKracht Coaching & Begeleiding
Pilotenweg 21
8303 EH Emmeloord
T: 06-30900740
E: info@polderkracht-coaching.nl

BTW-id: NL003437705B42
KVK Nr: 80447082